ورود / ثبت نام
0 تومان 0
  • سهام
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
خزامیا زامیاد

سهام خزامیا

زیرمجموعه زامیاد
نظرات امروز کاربران
معرفی خزامیا
رهبران خزامیا

درباره خزامیا

موضوع فعالیت خزامیا

مشخصات خزامیا

مدیر عامل :
مدیر مالی :
شناسه ملی :
نام لاتین شرکت :
دسته بندی یوو بورس :
حسابرس :
دسته فعالیت :
نام نماد :
زامیاد
ایمیل :
لینک کدال :
لینک کدال خزامیا
لینک بورس تهران :
لینک بورس خزامیا
زیر دسته فعالیت :
وب سایت :
کد تابلو :
کد 12 رقمی شرکت :
کد 4 رقمی شرکت :
کد 12 رقمی نماد :
کد 5 رقمی نماد :
بازار :
شماره تلفن :
شماره نمابر :
نشانی :
نشانی کارخانه :
نشانی امور سهام :