ورود / ثبت نام
0 تومان 0
  • سهام
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
افق فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش

سهام افق

زیرمجموعه فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش
نظرات امروز کاربران
معرفی افق
رهبران افق

درباره افق

موضوع فعالیت افق

مشخصات افق

مدیر عامل :
مدیر مالی :
شناسه ملی :
نام لاتین شرکت :
دسته بندی یوو بورس :
حسابرس :
دسته فعالیت :
نام نماد :
فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش
ایمیل :
لینک کدال :
لینک کدال افق
لینک بورس تهران :
لینک بورس افق
زیر دسته فعالیت :
وب سایت :
کد تابلو :
کد 12 رقمی شرکت :
کد 4 رقمی شرکت :
کد 12 رقمی نماد :
کد 5 رقمی نماد :
بازار :
شماره تلفن :
شماره نمابر :
نشانی :
نشانی کارخانه :
نشانی امور سهام :