ورود / ثبت نام
0 تومان 0
نسخه 1.3
  • نماد
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
اخبار
اطلاعات ناشر خبر
Alternate Text
سید محمد جوادی
امتیاز این خبر : 5/10
سطح امتیاز : عالی
تعداد مشارکت کنندگان: 1000 نفر
به این خبر امتیاز دهید:
رای:
رتبه بندی اخبار به وسیله رای کاربران این سامانه مشخص می شود.شما می توانید میزان رضایت خود را در مورد این خبر با مشارکت و ثبت امتیاز ابراز بفرمایید.
با تصویب افزایش سرمایه 100درصدی در مجمع فوق العاده: سرمایه بورس تهران 4000 میلیارد ریالی می شود

با تصویب افزایش سرمایه 100درصدی در مجمع فوق العاده: سرمایه بورس تهران 4000 میلیارد ریالی می شود

متن اصلی
نظر کاربران
نظر حقوقی
دسته بندی:
0
چکیده
امروز پنجشنبه مورخ 20 شهریور99، مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار و طی آن افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.

با تصویب افزایش سرمایه 100درصدی در مجمع فوق العاده: سرمایه بورس تهران 4000 میلیارد ریالی می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران ، پنجشنبه مورخ 20 شهریور99، مجمع عمومی فوق العاده بورس تهران برگزار و طی آن، افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید.

با توجه به برنامه ارایه شده بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 2000 میلیارد ریال به مبلغ 4000 میلیارد ریال معادل 100 درصد از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش دهد.

همچنین در این مجمع فوق العاده اصلاح مفادی از اساسنامه تصویب شد.