ورود / ثبت نام
0 تومان 0
  • سهام
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
تحلیل بنیادی
اطلاعات ناشر تحلیل
Alternate Text
آرین یحیی پور
امتیاز این تحلیل : 5/10
سطح امتیاز : عالی
تعداد مشارکت کنندگان: 1000 نفر
به این تحلیل امتیاز دهید:
رای:
رتبه بندی تحلیل های بنیادی به وسیله رای کاربران این سامانه مشخص می شود.شما می توانید میزان رضایت خود را در مورد این تحلیل با مشارکت و ثبت امتیاز ابراز بفرمایید.
تحلیل تکنیکال شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

تحلیل تکنیکال شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

متن اصلی
نظر کاربران
نظر حقوقی
دسته بندی:
0
چکیده
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام درحال حاضر بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در غرب وشمال غرب کشور می باشد. محصوالت تولیدی این شرکت درحال حاضر شامل گندله و کنسانتره است.صبانور یکی از شرکت های فرعی سرمایه گذاری ومعادن می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر 294 میلیارد تومان می باشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) درحال حاضر بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در غرب و شمال غرب کشور می باشد. محصوالت تولیدی این شرکت درحال حاضر شامل گندله و کنسانتره است.

سهامداران

سهام داران شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

صبانور یکی از شرکت های فرعی سرمایه گذاری ومعادن می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر 294 میلیارد تومان می باشد.

معدن بابا علی و توسعه شرکت صبانور

این معدن در استان همدان در 35 کیلومتری شمال غرب شهر همدان واقع شده است . این معدن شامل دو توده باباعلی 1 و باباعلی 2 می باشد که ذخیره قطعی توده باباعلی 1 حدود 6 میلیون تن برآورد گردیده و توده باباعلی 2 نیز درحال اکتشاف و تعیین ذخیره می باشد . همچنین عملیات اکتشافی جهت شناسایی ذخایر بیشتر در محدوده درحال انجام است که امید است ذخایر بیشتری از سنگ آهن در محدوده شناسایی و اکتشاف گردد.

سایر معادن صبانور عبارتند از معدن آهن گاللی و معدن آهن شهرک. سه کارخانه نیز در مجموعه صبانور وجود دارد که عبارتند از کارخانه کنسانتره همدان، کارخانه کنسانتره شهرک و کارخانه گندله همدان.

معدن بابا علی  استان همدان شرکت صبانور

 

ظرفیت های شرکت توسعه صبانور در بورس

ظرفیت های شرکت توسعه صبانور بورس

 

صبانور دارای سه واحد مجزای تولید کنسانتره شهرک، گندله همدان و کنسانتره همدان و همچنین دارای معادن استخراج سنگ آهن باباعلی، گاللی و شهرک می باشد. ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شهرک 1,000,000 تن و کنسانتره همدان 600,000 تن و گندله همدان 550,000 تن میباشد و مواد اولیه مورد نیاز از معادن در اختیار خود تامین می گردد.

روند مقدار تولید شرکت صبا نور در بورس

روند مقدار تولید شرکت صبا نور

در نمودار فوق روند تولید گندله و کنسانتره نشان داده شده است. شرکت در سه ماهه سال جاری 28 درصد تولید گندله و 25 درصد تولید گندله را پوشش داده، که عملکرد خوبی برای سه ماهه نخست سال است.

روند مقدار فروش شرکت صبا نور

روند مقدار فروش صبا نور در بورس اوراق بهادار تهران

 

روند مقداری فروش در این نمودار کاهش یافته است که دلیل آن بکارگیری کنسانتره در تولید گندله بوده است در هر صورت از مقدار فروش کنساننتره کاسته و به مقدار فروش گندله افزوده شده است.

در سه ماهه سال جاری، فروش کنسانتره 30 درصد و فروش گندله 57 درصد بهتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است.

روند مبلغ فروش شرکت صبا نور

روند مبلغ فروش صبا نور در فروش محصولات بورس

 

فروش شرکت روند افزایشی داشته است. شرکت در سال 97 فروش 408 میلیارد تومانی و در سال 98 فروش 765 را محقق کرده است.

شرکت در سه ماهه فروش 313 میلیارد تومانی را محقق کرده است که در مقایسه با دوره مشابه افزایش قابل توجه 105 درصدی دارد.

نرخ فروش  شرکت صبا نور

نرخ فروش در صبا نور

نمودار فوق روند نرخ فروش گندله به عنوان نماینده ای از سایر محصوالت شرکت را نشان میدهد. متوسط نرخ فروش گندله در سه ماهه ابتدایی سال حدود 12 میلیون ریال و در تیرماه حدود 14 میلیون ریال در هر تن بوده است.  لازم به ذکر است، نرخ فروش محصوالت شرکت بر اساس ضرایب مشخص شده تابعی از نرخ فروش شمش فوالد خوزستان می باشد. بر اساس آخرین ضرایب نرخ گندله 5.23 درصد و نرخ کنسانتره بر مبنای 16 درصد نرخ شمش فخوز تعیین می شود.

 

روند سودآوری شرکت صبا نور

روند سود آوری صبا نور

در نمودار فوق روند سودآوری شرکت نشان داده شده است. شرکت در سال 97 سود خالص حدود 134 میلیارد تومانی و در سال 98 سود خالص 460 میلیارد تومانی (افزایش 246 درصدی) را محقق کرده است.

آنچه در نمودار توجه را به خود جلب میکند، سود خالص شرکت در سه ماهه سال جاری میباشد، شرکت در سه ماهه سال جاری سود عملیاتی 172 میلیارد تومانی و در سه ماهه مشابه سال گذشته سود عملیاتی 82 میلیارد تومانی داشته است. سود عملیاتی سه ماهه سال جاری شرکت افزایش 109 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان میدهد.

اما در مورد سود خالص، شرکت در سه ماهه سال جاری سود خالص 666 میلیارد تومانی (2,267 ریال به ازای هر سهم ) داشته که 495 میلیارد تومان ( 1,685 ریال به ازای هر سهم ) آن مربوط به فروش سرمایه گذاریها ( فروش 1 درصد و معادن ) میباشد. شرکت مالکیت 1.7 درصدی شرکت شرکت توسعه معادن و فلزات (ومعادن ) را دارا بوده است که با توجه به ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر ممنوعیت تملك سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی نسبت به فروش کل سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام ) اقدام نماید. تا کنون 1 درصد آن به فروش رسیده و سود 4,184,740 میلیون ریالی از محل آن شناسایی شده است.

مفروضات سود کارشناسی

مقدار تولید و فروش مشابه سال 98 در نظر گرفته شده است. سایر مفروضات به شرح جدول زیر میباشد.

سود کارشناسی شرکت توسعه صبا نور در بورس اوراق بهادار

نرخ شمش متوسط نرخ برای کل سال 99 و نرخ تسعیر دالر نیز برای کل سال 99 به طور متوسط 20 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

صورت سود و زیان صبانور

صورت سود و زیان شرکت توسعه صبانور

با توجه به مفرو ضات ذکر شده، سود عملیاتی 225،3 ریالی و سود خالص 092،5 ریالی برای سال مالی منتهی به 99 برآورد شده ا ست. سایر درآمد غیر عملیاتی شرکت به ازای هر سهم در حدود 1,862 ریال میبا شد. در ادامه جدول تحلیل ح سا سیت سود هر سهم در ازای تغییر در نرخ شمش فخوز و نرخ دالر آورده شده است.

تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت کنور صبانور

تحلیل حساسیت فوق بر مبنای مفروضات سود کارشناسی 99 به ازای تغییر در قیمت شمش فخوز و نرخ تسععیر دالر میباشعد. الزم به ذکر است، . احتمال انحراد در این داده ها وجود دارد و نباید به عنوان معیار محاسبات کارشناسی قرار گیرد. بلکه تنها در چارچوب مفروضات بیان شده قابل استفاده است.

موارد با اهمیت :

 شرکت در سال گذشته موفق به اخذ پروانه بهره برداری کارخانجات کنسانتره شهرک و گندله همدان و معافیت مالیاتی 24 ساله برای کنسانتره شهرک و 14 ساله برای گندله همدان گردیده است.

 شرکت مالکیت 7.1 درصدی شرکت شرکت توسعه معادن و فلزات ومعادن  را دارا بوده است که با توجه به ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر ممنوعیت تملك سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی نسبت به فروش کل سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات  سهامی عام  اقدام نماید.

تاکنون 1 درصد آن به فروش رسیده و سود 4,184,740 میلیون ریالی از محل آن شناسایی شده است.

 شرکت در نظر دارد با احداث کارخانه 1 میلیون تنی گندله توسط شرکت فرعی صربا امید غرب خاورمیانه در منطقه بیجار ، کنسرانتره تولیدی خود را از طریق این شررکت به گندله تبدیل و به فروش برساند. که این امر باعث افزایش ارزش افزوده در گروه صبانور خواهد شد. زمان بهره برداری طرح اسفند ماه سال 1044 می باشد.

 شرکت در سه ماهه سال جاری 28 در صد تولید گندله و 25 در صد تولید گندله را پو شش داده، که عملکرد خوبی برای سه ماهه نخست سال است.

 در سه ماهه سال جاری، فروش کنسانتره 30 درصد و فروش گندله 57 درصد بهتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است. در سود برآوردی سال 99 ،مقدار فروش مشابه سال 99 درندر گرفته شده است که صورت تداوم عملکرد فعلی شرکت، انتدار تعدیل مثبت از این محل نیز، میرود.

 شرکت در سه ماهه فروش 313 میلیارد تومانی را محقق کرده است که در مقایسه با دوره مشابه افزایش قابل توجه 105 درصدی دارد.

 شرکت در سه ماهه سال جاری سود عملیاتی 172 میلیارد تومانی و در سه ماهه م شابه سال گذ شته سود عملیاتی 82 میلیارد تومانی داشته است. سود عملیاتی سه ماهه سال جاری شرکت افزایش 109 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان میدهد