ورود / ثبت نام
0 تومان 0
  • سهام
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
تحلیل بنیادی
اطلاعات ناشر تحلیل
Alternate Text
آرین یحیی پور
امتیاز این تحلیل : 5/10
سطح امتیاز : عالی
تعداد مشارکت کنندگان: 1000 نفر
به این تحلیل امتیاز دهید:
رای:
رتبه بندی تحلیل های بنیادی به وسیله رای کاربران این سامانه مشخص می شود.شما می توانید میزان رضایت خود را در مورد این تحلیل با مشارکت و ثبت امتیاز ابراز بفرمایید.
تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (گگل)

تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (گگل)

متن اصلی
نظر کاربران
نظر حقوقی
دسته بندی:
0
چکیده
شركت معدني و صنعتي گل گهر يكي از شركت هاي فعال اين منطقه مي باشد كه نقش مهمي در سياست گذاري و مديريت منطقه را برعهده دارد. اين شركت در حال حاضر با ظرفيت توليد بيش از 15 ميليون تن كنسانتره و بيش از 10 ميليون تن گندله بزرگترين توليد كننده كشور مي باشد و با اجراي پروژه های توسعه و بهينه سازي خطوط شرکت، در افق چشم انداز، مجموع تولیدات سالانه این شرکت به بيش 30 میلیون تن خواهد رسید.

تحلیل بنیادی کگل

منطقه معدني و صنعتی گل گهر با داشتن معادن غني از سنگ آهن به عنوان یکي از مطرح تری قطبهای فعال معدني، صنعتی در خاورمیانه است که دارای قابلییت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان مي با شد. شرکت معدني و صنعتی گل گهر یکي از شرکت های فعال منطقه مي باشد که نقش مهمي در سرمایه گذاری و مدیریت منطقه را برعهده دارد. ای شرکت در حال خاضر با ظرفیت تولید بیش از 15 میلیون تن کنسانتره و بیش از 10 میلیون تن گندله بزرگترین تولید کننده کشور مي باشد و با اجرای پروژه های توسعه و بهینه سازی خطوط شرکت، در افق چشم انداز، مجموع تولیدات سالانه ای شرکت به بیش 30 میلیون تن خواهد رسید. ای شرکت به منظور توسعه زنجیره ارزش خود با تاسیس شرکتهای فولادی سهم خود را در تولید محصولات فولادی نظیر آهن اسفنجی توسعه داده است و در آینده نه چندان دور با تولید اسلب نازك و مقاطع فولادی ای زنجیره را تکمیل خواهد نمود. گل گهر اولین منطقه ای در ایران خواهد بود که کلیه فرآیند تولید از معدن تا محصول نهایي را در یک منطقه در کنار هم قرار داده است .

تحلیل بنیادی کگل گل گوهر

مخازن سنگ کگل در ایران

مخازن شرکت کگل در ایران

ظرفیت شرکت کگل

ظرفیت شرکت کگل گل گوهر

 

سهامداران شرکت کگل

سهام داران شرکت کگل گل گوهر

 

روند تغییرات سرمایه شرکت کگل

روند تغییرات سرمایه در شرکت کگل بورس

طي آخری تغییرات سرمایه شرک از 4.800 میلیارد تومان به 7.440 میلیارد تومان افزایش یافته است

 

وضعیت شرکت کگل در صنعت

وضعیت شرکت کگل و تحلیل کگل در بورس و صنعت

 

تحلیل بنیادی شرکت کگل گل گوهر در بورس

 

ترکیب فروش  شرکت کگل

میزان فروش شرکت کگل در بورس

 

شرک در فرآیند تولید مقدار عمده کنسانتره تولیدی را برای تولید گندله و مابقي را به فروش میرساند. عمده درآمد فروش از محل گندله داخلي ميباشد. فروش صادراتي شرک در چند سال اخیر روند کاهشي داشته و در سال 98 حدود 5 درصد از فروش بوده است.

 

مقدار تولید  شرکت کگل

مقدار تولید شرکت کگل در بورس

تولید شرک روند افزایشي داشته و در سال 98 توانسته بیش از 28 میلیون تن محصول به فروش برساند.

 

مبلغ فروش  شرکت کگل

میزان مبلغ فروش شرکت کگل در بورس ایران

فروش شرک در یک روند افزایشي از حدود 2300 میلیارد تومان در سال 93 به حدود 14.3 هزار تومان افزایش یافته است .(افزایش 50 درصدی نسب به سال 97.)

در انتهای نمودار فوق، روند مبلغ فروش شرک در سه ماهه ابتدایی سال 97 ،98 و سال 99 مقایسه شده است . شرک در سه ماهه سال جاری فروش حدود 4100 میلیارد تومان داشته و 28 درصد کل فروش سال 98 را پوشش داده است.

 

مقدار فروش  شرکت کگل

مقدار فروش سهم کگل در بازار

نمودار فوق مجموع مقدار فروش شامل کنسانتره و گندله را نشان میدهد. روند مقداری فروش گندله به عنوان محصول اصلي روندی افزایشي داشيه و از حدود 5 میلیون تن در سال 94 به حدود 11.8 میلیون تن  در سال 98 افزایش یافته است .

 

نرخ فروش  شرکت کگل

نرخ فروش نماد کگل در بازار

نمودار فوق نشان دهنده نرخ فروش گندله در سالیان گذشته ميباشد. نرخ فروش گندله و کنسانتره داخلي تابعي نرخ شمش فخوز ميباشد که طي آخری تغییرات به ترتیب ضرری 23.5 درصدی و 16 درصدی شمش فخوز برای هر کدام در نظر گرفته شده است . در سال 1398 آخرین نرخ فروش هر تن کنسانتره صادراتي 63 دلار و گندله صادراتي هر تن 99 دلار به روش FOB مي باشد.

 

بهای تمام شده تولید  شرکت کگل

بهای تولید شده در شرکت کگل

عمده بهای تمام شده مربوط به مواد ميباشد. ماده مصرفي شرک سن آهن بوده که حدود نیمي از آن از معادن خود شرکت و مابقي از سایر معادن تامین میشود. عمده سربار نیز مربوط به هزینه استهلاک، مواد غیر مستقیم، حقوق و دستمزد و سایر میباشد.

 

عملکرد ماهانه   شرکت کگل
مقدار فروش 

عملکرد ماهانه شرکت کگل و مقدار فروش کگل

شرک در مجموع سه ماهه حدود 3.5 میلیون تن انواع محصول به فروش رسانده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش 3درصدی دارد.

 

مبلغ فروش

مبلغ فروش کگل در بازار

شرک در مجموع سه ماهه سال جاری فروش حدود 4 هزار میلیارد توماني را محقق کرده اس که در مقایسه با دوره مشابه افزایش 38 درصدی را نشان میدهد.

 

نرخ فروش  شرکت کگل

نرخ فروش شرکت کگل گل گوهر بازار

نمودار فوق روند نرخ فروش گندله به صورت ماهانه از ابتدای سال 97 نشان مي دهد. با توجه به افزایش نرخ دلار، نرخ فروش روند صعودی داشته و در خرداد ماه هر تن گندله به طور متوسط  11.885.630  ریال معامله شده است. کگل در سه ماهه ابتدایی سال 99 با فروش حدود 4.1 هزار میلیارد توماني، سود خالص حدود 1600 میلیارد توماني (سود 214 ریالي به ازای هر سه با سرمایه جدید) محقق کرده که در مقایسه با دوره مشابه افزایش حدود 16 درصدی دارد.

 

مفروضات سود برآوردی  شرکت کگل

سود برآوردی شرک کگل

سود و زیان  شرکت کگل

سود و زیان سهم کگل

با توجه به مفروضات ذکر شده، سود حدود 150 توماني به ازای هر سهم برای سال 99 برآورد شده است . در ادامه جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم در ازای تغییر در قیمت شمش و نرخ دلار آورده شده است . می توان گفت موضوعي که نظرات را به سوی این شرکت و شرکت های هم گروه جلب کرده است بحث تغییر و افزایش در نرخ های این گروه ميباشد.

 

جدول تحلیل حساسیت  شرکت کگل

تغییر حساسیت در کگل سهم