ورود / ثبت نام
0 تومان 0
  • سهام
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
تحلیل بنیادی
اطلاعات ناشر تحلیل
Alternate Text
آرین یحیی پور
امتیاز این تحلیل : 5/10
سطح امتیاز : عالی
تعداد مشارکت کنندگان: 1000 نفر
به این تحلیل امتیاز دهید:
رای:
رتبه بندی تحلیل های بنیادی به وسیله رای کاربران این سامانه مشخص می شود.شما می توانید میزان رضایت خود را در مورد این تحلیل با مشارکت و ثبت امتیاز ابراز بفرمایید.
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس

متن اصلی
نظر کاربران
نظر حقوقی
دسته بندی:
0
چکیده
در تحلیل بنیادی شـرکت صـنایع پتروشـیمی کرمانشـاه این شرکت (سـهامی عـام) بـه صـورت شـرکت سـهامی عـام تاسـیس شـده است. این شرکت در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی بهره برداری شده و در سال ۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حـال حاضـر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهاي فرعی شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز پارسیان می‌باشد .

تاریخچه شرکت پتروشیمی کرمانشاه و تحلیل بنیادی این شرکت

شـرکت صـنایع پتروشـیمی کرمانشـاه (سـهامی عـام) بـه صـورت شـرکت سـهامی عـام تاسـیس شـده است. این شرکت در سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی بهره برداری شده و در سال ۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حـال حاضـر شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه جزء واحدهاي فرعی شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز پارسیان می‌باشد .

موضوع شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس


فعالیت اصلی پتروشیمی کرمانشاه تولید اوره و آمونیاک می‌باشد. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید آمونیاک و اوره، به ترتیب ۳۶۹ و ۶۶۰ هزار تن می‌باشد.

ترکیب سهامداران

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس

روند تولید محصولات:
ابتدا مواد اولیه از جمله گاز طبیعی، بخار آب و برق طی فرآیندی به آمونیاک تولید می‌شوند. سپس آمونیاک با ضریب معینی به اوره تبدیل می‌گردد. در سال جاری به طور متوسط ۳۰% اوره تولید شده سهم اوره حمایتی بوده است.

آمار تولید و فروش
تولید

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

پیش­بینی می­شود در سال مالی جاری، شرکت ۶۹۴ هزار تن اوره تولید کند. تولید سال مالی ۱۴۰۰ نیز برابر سال جاری محاسبه شده است.

فروش

تحلیل بنیادی خرید و فروش پتروشیمی

پیش­بینی می­شود در سال جاری ۶۲۷ هزار تن اوره فروخته شود. در سال مالی آینده فروش ۶۹۴ هزار تن اوره در نظر گرفته شده است.

درآمد عملیاتی

درامد بورسی تحلیل بنیادی پتروشیمی

پیش بینی­ می­شود در سال مالی جاری درآمد عملیاتی شرکت ۱۹۳۷ میلیارد تومان باشد. در سال مالی آینده درآمد عملیاتی شرکت ۲۸۱۸ میلیارد تومان برآورد می­ گردد.

بهای تمام شده

بهای تمام شده تحلیل بنیادی پتروشیمی

۵۱% بهای تمام­شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی، ۴۶% مربوط به سربار و مابقیی متعلق به دستمزد مستقیم می ­باشد.

مفروضات

تحلیل پتروشیمی کرمانشاه

درصد تقسیم سود

سود بورسی پتروشیمی

صورت سود و زیان

تحلیل پتروشیمی کرمانشاه

بر اساس مفروضات فوق، EPS  شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب، ۳۳۴ و ۴۷۴ تومان برآورد می­ گردد.

تحلیل حساسیت – سال مالی ۱۳۹۹

پتروشیمی کرمانشاه شرکت

بیشترین حساسیت شرکت به نرخ دلار و نرخ اوره جهانی می­باشد. به طوری که ۱۰% افزایش در نرخ دلار و نرخ اوره جهانی، ۸۰ تومان به EPS شرکت اضافه می­ کند.