ورود / ثبت نام
0 تومان 0
 • سهام
 • کارگزاری
 • مقاله
 • تحلیل
 • اخبار
 • همه موارد

سهام بورس و فرابورس (لیست نمادهای معاملاتی بورس و فرابورس)

 1. دی
  دی
  بانك دی
  مشاهده پروفایل
  دی بانك دی
 2. وپویا
  وپویا
  سرمایه گذاری پویا
  مشاهده پروفایل
  وپویا سرمایه گذاری پویا
 3. شاروم
  شاروم
  پتروشیمی ارومیه
  مشاهده پروفایل
  شاروم پتروشیمی ارومیه
 4. شگویا
  شگویا
  پتروشیمی تندگویان
  مشاهده پروفایل
  شگویا پتروشیمی تندگویان
 5. آریا
  آریا
  پلیمر آریا ساسول
  مشاهده پروفایل
  آریا پلیمر آریا ساسول
 6. دماوند
  دماوند
  تولید نیروی برق دماوند
  مشاهده پروفایل
  دماوند تولید نیروی برق دماوند
 7. مارون
  مارون
  پتروشیمی مارون
  مشاهده پروفایل
  مارون پتروشیمی مارون
 8. مفاخر
  مفاخر
  توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
  مشاهده پروفایل
  مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
 9. میدكو
  میدكو
  هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
  مشاهده پروفایل
  میدكو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
 10. میهن
  میهن
  بیمه میهن
  مشاهده پروفایل
  میهن بیمه میهن
 11. نطرین
  نطرین
  عطرین نخ قم
  مشاهده پروفایل
  نطرین عطرین نخ قم
 12. نوین
  نوین
  بیمه نوین
  مشاهده پروفایل
  نوین بیمه نوین
 13. هجرت
  هجرت
  پخش هجرت
  مشاهده پروفایل
  هجرت پخش هجرت
 14. هرمز
  هرمز
  فولاد هرمزگان جنوب
  مشاهده پروفایل
  هرمز فولاد هرمزگان جنوب
 15. وآوا
  وآوا
  سرمایه گذاری آوا نوین
  مشاهده پروفایل
  وآوا سرمایه گذاری آوا نوین
 16. شاوان
  شاوان
  پالایش نفت لاوان
  مشاهده پروفایل
  شاوان پالایش نفت لاوان
 17. شبصیر
  شبصیر
  تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
  مشاهده پروفایل
  شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
 18. شپاس
  شپاس
  نفت پاسارگاد
  مشاهده پروفایل
  شپاس نفت پاسارگاد
 19. شتوكا
  شتوكا
  توكا رنگ فولاد سپاهان
  مشاهده پروفایل
  شتوكا توكا رنگ فولاد سپاهان
 20. شراز
  شراز
  پالایش نفت شیراز
  مشاهده پروفایل
  شراز پالایش نفت شیراز
 21. شرانل
  شرانل
  نفت ایرانول
  مشاهده پروفایل
  شرانل نفت ایرانول
 22. شصدف
  شصدف
  صنعتی دوده فام
  مشاهده پروفایل
  شصدف صنعتی دوده فام
 23. شغدیر
  شغدیر
  پتروشیمی غدیر
  مشاهده پروفایل
  شغدیر پتروشیمی غدیر
 24. ذوب
  ذوب
  سهامی ذوب آهن اصفهان
  مشاهده پروفایل
  ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان
 25. رافزا
  رافزا
  رایان هم افزا
  مشاهده پروفایل
  رافزا رایان هم افزا
 26. رنیك
  رنیك
  جنرال مكانیك
  مشاهده پروفایل
  رنیك جنرال مكانیك
 27. ریشمك
  ریشمك
  تولید و صادرات ریشمك
  مشاهده پروفایل
  ریشمك تولید و صادرات ریشمك
 28. زاگرس
  زاگرس
  پتروشیمی زاگرس
  مشاهده پروفایل
  زاگرس پتروشیمی زاگرس
 29. زبینا
  زبینا
  كشاورزی و دامپروری بینالود
  مشاهده پروفایل
  زبینا كشاورزی و دامپروری بینالود
 30. زدشت
  زدشت
  كشت و صنعت دشت خرم دره
  مشاهده پروفایل
  زدشت كشت و صنعت دشت خرم دره
 31. زشریف
  زشریف
  كشت وصنعت شریف آباد
  مشاهده پروفایل
  زشریف كشت وصنعت شریف آباد
 32. زشگزا
  زشگزا
  شیر و گوشت زاگرس شهركرد
  مشاهده پروفایل
  زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهركرد
 33. زفكا
  زفكا
  كشت و دامداری فكا
  مشاهده پروفایل
  زفكا كشت و دامداری فكا
 34. زقیام
  زقیام
  كشت و دام قیام اصفهان
  مشاهده پروفایل
  زقیام كشت و دام قیام اصفهان
 35. زكشت
  زكشت
  كشاورزی مكانیزه اصفهان كشت
  مشاهده پروفایل
  زكشت كشاورزی مكانیزه اصفهان كشت
 36. زگلدشت
  زگلدشت
  كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
  مشاهده پروفایل
  زگلدشت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
 37. زماهان
  زماهان
  مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
  مشاهده پروفایل
  زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
 38. زملارد
  زملارد
  كشاورزی و دامپروری ملارد شیر
  مشاهده پروفایل
  زملارد كشاورزی و دامپروری ملارد شیر
 39. زنگان
  زنگان
  صنعت روی زنگان
  مشاهده پروفایل
  زنگان صنعت روی زنگان
 40. ساوه
  ساوه
  سیمان ساوه
  مشاهده پروفایل
  ساوه سیمان ساوه
 41. ساینا
  ساینا
  صنایع بهداشتی ساینا
  مشاهده پروفایل
  ساینا صنایع بهداشتی ساینا
 42. سبزوا
  سبزوا
  سیمان لار سبزوار
  مشاهده پروفایل
  سبزوا سیمان لار سبزوار
 43. سدبیر
  سدبیر
  س. تدبیرگران فارس وخوزستان
  مشاهده پروفایل
  سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان
 44. سرچشمه
  سرچشمه
  سرمایه گذاری مس سرچشمه
  مشاهده پروفایل
  سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه
 45. سمگا
  سمگا
  گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
  مشاهده پروفایل
  سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
 46. صبا
  صبا
  سرمایه گذاری صبا تامین
  مشاهده پروفایل
  صبا سرمایه گذاری صبا تامین
 47. غپآذر
  غپآذر
  شیر پگاه آذربایجان شرقی
  مشاهده پروفایل
  غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی
 48. غدیس
  غدیس
  پاكدیس
  مشاهده پروفایل
  غدیس پاكدیس
در بورس موردی یافت نشد موردی یافت نشد